top of page

עיצוב סלון קטן

לעבור לדירה שכורה, אחרי שכבר גרת בבית משלך, זה מוזר.
בבית שלי עשיתי מה שרציתי, תחושת העל זמניות היתה מאוד חזקה, אבל גם לא ממש אמיתית, בסופו של דבר, אחרי 3.5 שנים סך הכל, עזבתי את הבית שלי, לדירה שכורה.
...
כשקיבלתי מפתחות לדירה החדשה, היה לי ברור שפה, זה לא ירגיש שוב דירה שכורה. השקעתי את כל המאמצים שלי בעיצוב דירה בצורה כזו, שהכל, כולל הכל, הולך איתי הלאה לדירה הבאה, וככה הצלחתי להשתיק את הקול הזה, מאחור בראש, שניסה להזכיר לי שזו "רק" דירה שכורה.
...
כשעזבתי, והגיעו דיירים חדשים לראות את הדירה, כולם היו בטוחים שאני בעלת הבית, פשוט כי הרגיש שם בית, ולא סתם דירה שכורה.

bottom of page