top of page

שיפוץ חדר אמבטיה

את השיפוץ הזה הם בכלל לא רצו, אבל עבודה לא מוצלחת שעשה הקבלן כמה שנים אחורה, אילצה אותם להיכנס לשיפוץ של כל חדרי האמבטיה בבית.
לזכותם יאמר, שעל אף האילוץ, הם היו עם חיוך לאורך כל הדרך!
על האריחים האלה נדלקתי באופן מיוחד, דבר חריג בשבילי, כי לרוב אני נוהגת לחכות בשקט ולראות מה הלקוחות אוהבים, ואז אני עוזרת להם לקחת את זה משם אל עבר הקשת בענן.
אבל הם נדבקו בהתלהבות שלי, ומשם - אי אפשר היה לעצור אותנו.
בסוף בסוף, כשהם שלחו לי תמונות שצילמו לפני (איזה מזל שהם צילמו, כי ברור שאני שכחתי) ראינו פתאום, שאילוצים, הם לא תמיד רעים, וקצת קיבלנו חשק לאילוץ הבא 😉.

bottom of page